• VS
  Honda Civic
  Honda Civic
  Rs   17.93 - 22.34 Lakh*
  Honda City
  Honda City
  Rs   9.91 - 14.31 Lakh*
  Compare Cars
 • VS
  Honda Civic
  Honda Civic
  Rs   17.93 - 22.34 Lakh*
  Hyundai Elantra
  Hyundai Elantra
  Rs   15.89 - 20.39 Lakh*
  Compare Cars
 • VS
  Honda Civic
  Honda Civic
  Rs   17.93 - 22.34 Lakh*
  Skoda Octavia
  Skoda Octavia
  Rs   15.99 - 25.99 Lakh*
  Compare Cars
 • VS
  Honda Civic
  Honda Civic
  Rs   17.93 - 22.34 Lakh*